Krew Medycyna

Probówki PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej

Probówki PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej
Probówka PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej, oznakowana CE Luksemburg (22. kwietnia 2014 r.) – IBBL (ang. Integrated BioBank of Luxembourg) ogłasza wyniki programu

Probówka PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej, oznakowana CE

Luksemburg (22. kwietnia 2014 r.) – IBBL (ang. Integrated BioBank of Luxembourg) ogłasza wyniki programu Proficiency Testing (PT) zatwierdzonego przez ISBER (ang. International Society for Biological and Environmental Repositories). W tym roku po raz pierwszy biobank mógł zaoferować program PT w zakresie izolacji DNA z krwi pełnej. Było to możliwe dzięki zastosowaniu probówkiPAXgene® do izolacji DNAz krwi, oznakowanej CEiprodukowanej przez firmę PreAnalytiX GmbH, która jest wspólnymprzedsięwzięciem lidera w branży technologii medycznych, firmy BD (Becton, Dickinson and Company) oraz QIAGEN, wiodącej, światowej firmy działającej w obszarze technologii próbki molekularnej i jej analizy.

Wysokiej jakości biopróbki przechowywane w biobankach mają coraz większe znaczenie dla pracowników ochrony zdrowia i naukowców przy identyfikacji i ocenie biomarkerów chorób i farmakoterapii. Optymalne zarządzanie zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem tych biopróbek ma ogromne znaczenie dla ograniczenia błędów przedanalitycznych i zapewnienia wysokiej jakości próbek. Celem programu PT realizowanego przez IBBL jest umożliwienie biobankomoceny dokładności własnych kontroli jakości i opisu biopróbek, a także porównania własnych wyników z wynikami uzyskanymi przez inne laboratoria na całym świecie.

Firmy działające w branży ochrony zdrowia: PreAnalytiX i BD współpracują z IBBL przy jednym z jego głównych programów PT „DNA Extraction Efficiency”, dotyczącym skuteczności izolacji DNA. Dostarczyły one probówkę PAXgene® do izolacji DNA z krwi,o objętości 2,5 ml, która jest oznakowana kodem kreskowym 2D i posiada znak CE. Jest onaprzeznaczona do pobierania krwi i stabilizuje genomowe DNA w zwalidowanych parametrach: czas i temperatura, aby zapewnić stabilizację DNA w trakcie transportu. Do celów programu krew pełna została przetransportowana w tych probówkach z Luksemburga do innych uczestników w Europie, Azji, Australii oraz USA, potwierdzając przydatność probówki PAXgene® do izolacji DNA do międzynarodowego transportu pełnej krwi.

„Nie moglibyśmy przeprowadzić tego programu bez oznakowanej CE probówki PAXgene® do izolacji DNA z krwi”, komentuje dr Fay Betsou, dyrektor ds. biopróbek w IBBL i koordynator programu. „Probówka ta nie tylko stabilizuje DNA, ale jest także kompatybilna ze wszystkimi metodami izolacji DNA, włączając met. opartą na kulkach magnetycznych, met. membrany krzemionkowej czy metody wykorzystujące wysalanie. Jest to kluczowy czynnik w badaniach PT.” W programie PT prowadzonym przez IBBL uczestniczyło ponad 90 biobanków, spośród których 23 wzięło udział w programie „DNA Extraction Efficiency”, dotyczącym skuteczności izolacji DNA. Wszyscy uczestnicy skutecznie wyizolowali DNA, a wyniki w zakresie ilości i czystości uzyskanego DNA były spójne i satysfakcjonujące we wszystkich przypadkach.

Dalsze informacje dotyczące zatwierdzonego przez ISBER programu badania PT można uzyskać, kontaktując się z [email protected] lub znaleźć na stronie internetowej http://www.ibbl.lu/ibbl-services/pt/
Dalsze informacje dotyczące probówek PAXgene® do izolacji DNA z krwi pełnej, oznakowanych CE można uzyskać w lokalnym biurze obsługi klienta firmy BD (www.bd.com)
lub znaleźć na stronie internetowej http://www.preanalytix.com/product-catalog/blood/dna/products/paxgene-blood-dna-tube-ce/

Informacje o IBBL
IBBL (ang. Integrated BioBank of Luxembourg) to niezależny biobank non-profit z siedzibą w Luksemburgu, którego misją jest poprawa zdrowia pacjentów poprzez wspieranie wysokiego standardu badań medycznych. IBBL pełni funkcję międzynarodowego centrum doskonałości w bankowaniu próbek biologicznych i pomaga przyspieszyć wprowadzenie spersonalizowanej służby zdrowia w Luksemburgu. IBBL zbiera, przechowuje i analizuje próbki biologiczne i powiązane z nimi dane, które udostępniane są organizacjom badawczym analizującym choroby człowieka. IBBL zbudował zintegrowaną infrastrukturę oferującą biopróbki, dane, technologie i badania dotyczące próbek biologicznych, aby wspierać branżę badań biomedycznych w Luksemburgu i ułatwić szybkie wykorzystanie odkryć w celu zapewnienia lepszej opieki. Dzięki pomocy osób pochodzących z Luksemburga, IBBL ułatwia nawiązywanie współpracy i wspomaga badania, które pozwalają zmienić dzisiejsze odkrycia w rozwiązania medyczne w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ibbl.lu

PAXgene-image006-003-2014-04-22 _ 16_50_50-75

PAXgene-image012-001-2014-04-22 _ 16_50_56-75

PAXgene-image010(1)-002-2014-04-22 _ 16_50_54-75

Informacje o PreAnalytiX GmbH
PreAnalytiX GmbH, wspólne przedsięwzięcie firm BD i QIAGEN, opracowuje, produkuje i sprzedaje zintegrowane i wystandaryzowane systemy pobierania, stabilizacji i oczyszczania RNA, mRNA i DNA z próbek krwi, szpiku kostnego i tkanek. Firma ta współpracuje z placówkami ochrony zdrowia, naukowcami, laboratoriami klinicznym i branżą farmaceutyczną w zakresie produktów do diagnostyki molekularnej zarówno met.manualnychjak i automatycznych. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.preanalytix.com

Informacje o QIAGEN
QIAGEN N.V., holding działający w Holandii, to wiodący na świecie dostawca technologii badań molekularych w tym pobierania próbek i analizy. Technologie pobierania próbek wykorzystywane są do izolacji i obróbki DNA, RNA i białek pochodzących z próbek biologicznych, np. krwi lub tkanki. Technologie analityczne są następnie wykorzystywane, aby uwidocznić te wyizolowane biomolekuły i umożliwić ich interpretację. Na całym świecie firma QIAGEN wprowadziła na rynek ponad 500 produktów, sprzedając zarówno zestawy odczynnikowe, jak i zautomatyzowane systemy klientom działającym w czterech obszarach: diagnostyka molekularna (ochrona zdrowia człowieka), analityka stosowana (kryminalistyka, badania weterynaryjne i bezpieczeństwo żywności), farmacja (firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne) oraz działalność akademicka (badania w dziedzinie nauk przyrodniczych). Według danych na dzień 31 grudnia 2013 r. firma QIAGEN zatrudnia około 4000 osób w ponad 35 miejscach na świecie. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.QIAGEN.com/.

Informacje o BD
BD to wiodąca firma w branży technologii medycznej, która angażuje się w poprawę zdrowia ludzi na całym świecie. Jej innowacyjne rozwiązania skoncentrowane są na udoskonalaniu metod podawania leków oraz diagnozowania chorób zakaźnych i nowotworów, a także wspieraniu leczenia cukrzycy i rozwoju badań nad komórkami. Zatrudnia prawie 30 000 pracowników w 50 krajach, którzy dokładają starań, aby wypełnić misję, którą jest pomoc wszystkim ludziom, aby mogli cieszyć się życiem w zdrowiu, zwiększając jakość, dostępność, bezpieczeństwo i przystępność finansową ochrony zdrowia na świecie. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.bd.com