Poradnik

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję do nowego inwestora

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję do nowego inwestora
Informacja prasowa Wrocław, 28 lutego 2020 r. Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję do nowego inwestora Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nestmedic wyraziło zgodę na emisję ponad 330

Informacja prasowa

Wrocław, 28 lutego 2020 r.
Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję do nowego inwestora

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nestmedic wyraziło zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,50 zł za jedną akcję. W ramach zawartej w lutym umowy inwestycyjnej, ofertę w całości obejmie Agnieszka Kierner, dotychczasowa członek rady nadzorczej. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych.

Kapitał zakładowy Nestmedic, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, został podwyższony poprzez emisję 333,333 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie 1,50 zł. Wartość emisji stanowi niecałe 5 proc. obecnego kapitału spółki.

Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże Nestmedic w komercjalizacji mobilnego KTG Pregnabit – flagowego projektu spółki na rynkach zagranicznych. Obecnie z urządzenia, które pozwala na kontrolowanie dobrostanu płodu w dowolnym miejscu i czasie mogą korzystać pacjentki w Bułgarii i Finlandii.
– Liczymy, że nowe środki finansowe oraz osobiste zaangażowanie inwestora pozwoli na poszerzenie dostępności urządzeń Pregnabit na kolejnych zagranicznych rynkach, a co za tym idzie znaczący wzrost skali biznesu spółki Nestmedic – komentuje Jacek Gnich, prezes firmy Nestmedic
Agnieszka Kierner pełni funkcje zarządcze od 20 lat. Przez wiele lat pracowała jako dyrektor personalna w jednym z polskich startupów, który po ogromnym wzroście i sukcesie został sprzedany gigantowi technologicznemu Atos, a jej praca wielokrotnie wyróżniana była przez różne biznesowe gremia. Od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, aktualnie w Bostonie, który jest centrum rozwoju branży medycznej, bio-medycznej, farmaceutycznej i telemedycznej. Od lat inwestuje w firmy technologiczne i telemedyczne. Absolwentka studiów Executive MBA, wykładowca zarządzania, zarządzania strategicznego oraz międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi na kilku międzynarodowych uczelniach.
Równolegle spółka poszerza dostępność mobilnego KTG na rynku polskim. Spółka finalizuje kolejne kontrakty i prowadzi programy pilotażowe zarówno w prywatnych jak i państwowych ośrodkach medycznych. W tym roku spółka podpisała umowę komercyjną ze szpitalem w Głubczycach a także
z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

A to już wiesz?  Kopenhaga, a może Lwów? Pomysły na oryginalne Walentynki za granicą

O Nestmedic:
Nestmedic S.A. jest innowacyjną spółką technologiczną działającą w obszarze telemedycyny i digital health – dynamicznie rozwijających się segmentów rynku medycznego na świecie. Firma opracowała i dostarcza mobilne rozwiązanie telemedyczne do zdalnego badania KTG – system Pregnabit. Na system Pregnabit składają się dwa certyfikowane wyroby medyczne – Pregnabit – mobilne teleKTG pozwalające na rzetelne i bezpieczne pobieranie danych medycznych za pomocą specjalistycznych sond, a także PregnaView, który służy do wizualizacji zapisu KTG według standardów medycznych. Wyjątkowa dokładność wyników badań oraz prostota obsługi umożliwia szerokie zastosowanie rozwiązania. Kolejnym elementem systemu Pregnabit jest pracujące 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, Medyczne Centrum Telemonitoringu, gdzie wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco analizuje i opisuje spływające zapisy KTG. W razie zagrożenia zdrowia i życia podejmuje przewidziane procedurami działania, z wezwaniem karetki włącznie. Nieodłącznym elementem systemu jest platforma, na której działa dedykowane oprogramowanie. Gromadzi ono dane przesłane z urządzeń, a następnie, za pomocą zaawansowanych algorytmów, generuje wykresy i umożliwia dostęp do nich lekarzom, położnym, pacjentce i Medycznemu Centrum Telemonitoringu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy